logopeda, logopeda otwock, logopeda karczew, logopeda józefów, logopeda warszawa, dobry logopeda logopeda, logopeda otwock, logopeda karczew, logopeda józefów, logopeda warszawa, dobry logopeda logopeda, logopeda otwock, logopeda karczew, logopeda józefów, logopeda warszawa, dobry logopeda

Zajmuję się diagnozą oraz terapią logopedyczną. Prowadzę zajęcia dla dzieci w każdym wieku, dla młodzieży, osób dorosłych oraz osób starszych.

DIAGNOZA OBEJMUJE:

- kompleksową diagnozę wad wymowy,
- badanie funkcji oddychania,
- badanie funkcji połykania,
- ocena budowy aparatu artykulacyjnego,
- badanie sprawności narządów artykulacyjnych,
- orientacyjne badanie słuchu.

TERAPIA:

- program terapi dostosowany jest do jednostkowych potrzeb, z uwzglednieniem wieku oraz umiejętności,
dla każdej osoby opracowywany jest indywidualnie,
- usprawnianie narządów artykulacyjnych,
- usprawnianie aparatu oddechowego,
- wywołanie oraz utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek,
- ćwiczenia słuchu fonematycznego,
- ćwiczenia stymulujące pracę analizatorów wzroku, ruchu oraz słuchu.


Zapraszam także na konsultacje logopedyczne.


ODWIEDŹ MNIE JEŚLI TWOJE DZIECKO:

- w wieku 2 lat nie mówi, mówi bardzo mało, nie tworzy prostych zdań,
- w wieku 2 lat mówi bardzo niewyraźnie, mówi swoim językiem,
- w wieku 3 lat nie tworzy zdań, "zamienia" wiele głosek np. zamiast głoski k wymawia gloskę t
("tot" zamiast "kot"),
- w wieku 3 - 4 lat mówi niewyraźnie, "zamienia" wiele głosek,
- w wieku 5 lat nie wymawia głosek ś ź ć dź s z c dz, sz rz cz dż lub je "zamienia" ,
- w wieku 6 lat nie wymawia głoski r.


Osoby dorosłe również mogą mieć problemy z prawidłową wymową.
Zapraszam osoby dorosłe i starsze. Celem spotkań jest odbudowywanie umiejętności komunikacyjnych
(w przypadku afazji), usuwanie wad wymowy, zaburzeń komunikacji oraz nauka poprawnej wymowy.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

Każde zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dziecka, a także osoby dorosłej. Zajęcia dostosowane są do wieku, często w przypadku dzieci prowadzone są w formie zabawy, dzięki czemu terapia jest przyjemna i zachęca do dalszej pracy. Możliwość prowadzenia zajęć w domu klienta na terenie Karczewa, Otwocka oraz okolic.

ZAJĘCIA GRUPOWE:

Warunkiem rozpoczęcia zajęć grupowych jest utworzenie przynajmniej trzyosobowej grupy.
Cele zajęć:
- diagnozowanie nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych (np. skrócone wędzidełko),
- wyrobienie oraz utrwalenie właściwego toru oddechowego,
- usprawnianie motoryki narządów mowy,
- ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy,
- rozwijanie i doskonalenie artykulacji,
- kształcenie umiejętności słuchania,
- wdrażanie dziecka do aktywności słownej,
- doskonalenie mowy już ukształtowanej,
- wdrażanie do praktycznego wykorzystywania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń,
- rozwijane potrzeby kontaktu z innymi ludźmi,
- ćwiczenia koncentracji uwagi,
- wyrabianie potrzeby komunikowania własnych potrzeb.